Alt img

SPRÁVA PC SIETÍ A WIFI

Správa počítačovej siete

Správa počítačovej siete

Základ správne fungujúcej počítačovej siete je kvalitná architektúra tejto siete. Je potrebné správne zvoliť jej topológiu tak, aby sa minimalizoval rozsah potrebného hardwaru. Okrem finančnej úspory minimalizujeme zlyhanie sieťových komponentov (WiFi access point, switch). Ich zlyhanie môže spôsobiť celkový výpadok siete, alebo jej časti. Týmto správnym rozvrhnutím dosiahneme ušetrenie finančných prostriedkov. Tie môžeme využiť na posilnenie dôležitých uzlov v sieti, akými sú záložné (redundantné) switche, routre a pod.

Okrem tohto fyzického návrhu siete je veľmi dôležitá logická softwarová architektúra siete. Používaním tzv. virtuálnych sietí (VLAN) rozdelíme hardwarovú sieť na jednotlivé virtuálne podsiete (VLANs). Docielime tým vysokú bezpečnosť, keďže rozdelíme jednotlivé sieťové komponenty (napr. rozdelenie lokálnej siete s firemnými dátami od hosťovskej WiFi siete, a to s využitím rovnakých hardwarových komponentov).

Hlavným komponentom siete je firewall/router. Ním zabezpečíme vnútro siete a komunikáciu z a do internetu a bezpečnú, kontrolovanú komunikáciu medzi jednotlivými VLANs. Správnym nastavením firewallu ochránime vnútropodnikovú počítačovú sieť pred útokmi z internetu (hackerské útoky). Zaistíme komunikáciu z internetu tak, aby sme bezpečne sprístupnili napr. webové služby, bežiace na vnútropodnikových serveroch.

Inštalácia a správa WiFi systémov

Inštalácia a správa WiFi systémov

Dnešná doba si vyžaduje vysoké pokrytie internetom, ktoré dosiahneme využitím WiFi pripojenia (bezdrôtového pripojenia na sieť). Zabezpečíme vám kvalitný WiFi systém, ktorým dosiahneme maximálne pokrytie. WiFi zariadení neustále pribúda, a tieto sa navzájom rušia. Z tohto dôvodu je dôležitá správa WiFi systému. Správnym nastavením vieme „odladiť“ jednotlivé Wifi komponenty tak, aby sme minimalizovali rušivé vplyvy na daný WiFi systém. Tým zabezpečíme čo najstabilnejšiu funkčnosť WiFi pripojenia.

Správa serverov a počítačových staníc

Správa serverov a počítačových staníc

Operačný systém, aplikácie a antivírusové programy je potrebné neustále udržiavať v aktuálnom stave. Toto zabezpečujeme kontinuálnymi opatreniami, akými sú inštalácia aktualizácií, service packu (opravného balíka pre opravu sofwaru), aktualizáciou antivírusových databáz. Musíme taktiež zálohovať systémy, akými sú firemné dáta, databázy, systémové nastavenia tak, aby v prípade výpadku alebo zlyhania hardwaru bola ich obnova čo najrýchlejšia. Takto aktualizovaný a zálohovaný systém zabezpečí stabilnú a dlhodobú prevádzku celého informačného systému.

Monitoring

Monitoring

Veľmi dôležitý je správne nastavený a udržiavaný monitorovací systém, ktorý zabezpečuje neustálu informovanosť o stave informačného systému. Takýmto monitorovacím systémom vieme veľmi jednoducho predvídať a predchádzať neželaným výpadkom informačného systému.

NENAŠLI STE NIEČO PRE VAŠE IT?

Neváhajte a zavolajte nám, určite Vám pomôžeme ...

0902 702 484