Alt img

SPRÁVA IT

správa IT

Naša firma sa zaoberá outsourcingom správy informačných technológií (IT). IT outsourcing  predstavuje systém správy IT firmou, ktorú si najme klient na vykonanie potrebných služieb  a správu (administráciu) informačných systémov. Výhodou ponúkaného outsourcingového riešenia je prístup etablovanej IT firmy a špecializovaných  odborníkov, ktorí sa v odbore neustále vzdelávajú a majú prístup k najmodernejším technológiám na trhu. Balík služieb od Varro s.r.o. vďaka tomu ponúka široké spektrum vedomostí, ktoré vieme využiť pri riešení vašich momentálnych problémov, či pri pravidelnej údržbe a správe IT.

Správa IT zahŕňa služby, ktoré môžete využiť vcelku ako balík služieb, alebo jednotlivo podľa vašich potrieb:

audit IT

Audit IT

Pripravíme súhrnný audit vášho informačného systému od zahŕňajúc kabeláže, nastavenia siete a serverov, pripojenia do internetu, zabezpečenia WiFi, pokrytia WiFi a celkového zabezpečenia systému. Na základe  komplexného auditu následne dokážeme navrhnúť kompletné riešenie IT na mieru pre vás alebo vašu firmu.

Fyzická údržba IT systému

Fyzická údržba IT systému

Vykonávame fyzickú údržbu štrukturálnej kabeláže (dátových/internetových rozvodov), premeranie štrukturálnej kabeláže. Z praxe vieme, že kabeláž musí vyhovovať  správnym normám pre internú komunikáciu medzi počítačovými stanicami a servermi .Od toho sa odvíja aj stabilné a bezvýpadkové pripojenie k vysokorýchlostnému internetu.

Pri práci pre mnohých klientov sme sa stretli s interferenciou, ktorá vzniká v už existujúcich štrukturálnych kabelážach. V dôsledku použitia nevhodných materiálov, dĺžky káblov alebo nesprávne tienených káblov dochádza k výpadku pripojenia k internetu a k službám bežiacim na serveroch.

     Naša firma vám zabezpečí návrh a inštaláciu nových štrukturálnych kabeláží, internetových rozvodov, rozvodov pre kamerové a poplašné systémy.

Do fyzickej údržby IT systému patrí aj čistenie filtrov a chladičov serverov, pracovných staníc, záznamových zariadení, diskových úložísk a sieťových komponentov, ako sú routre a switche a pod.

Takáto starostlivosť zabezpečí dlhodobú a spoľahlivú životnosť hardwaru informačného systému.

Správa počítačovej siete

Základom správne fungujúcej počítačovej siete je kvalitná architektúra tejto siete. Je potrebné správne zvoliť jej topológiu tak, aby sa minimalizoval rozsah potrebného hardwaru. Okrem finančnej úspory minimalizujeme zlyhanie  sieťových komponentov (WiFi access point, switch). Ich zlyhanie môže spôsobiť čiastočný, v horšom prípade celkový výpadok siete. Správnym rozvrhnutím siete dosiahneme spoľahlivé fungovanie siete a ušetríme vaše finančné prostriedky. Tie môžeme využiť na posilnenie dôležitých uzlov v sieti, akými sú záložné (redundantné) switche, routre a pod.

Okrem spomínaného fyzického návrhu siete je veľmi dôležitá logická softwarová architektúra siete. Používaním tzv. virtuálnych sietí (VLAN) rozčleníme hardwarovú sieť na jednotlivé virtuálne podsiete (VLANs). Deľbou sietí docielime vysokú bezpečnosť, keďže rozdelíme jednotlivé sieťové komponenty (napr. rozdelenie lokálnej siete s firemnými dátami od hosťovskej WiFi siete, a to s využitím rovnakých hardwarových komponentov).

Hlavným komponentom siete je firewall/router. Ním zabezpečíme vnútro siete a komunikáciu z a do internetu, teda  bezpečnú, kontrolovanú komunikáciu medzi jednotlivými VLANs. Správnym nastavením firewallu ochránime vnútropodnikovú počítačovú sieť pred útokmi z internetu (hackerské útoky). Zaistíme komunikáciu z internetu tak, aby sme bezpečne sprístupnili napr.  webové služby, bežiace na vnútropodnikových serveroch.

Inštalácia a správa WiFi systémov

Dnešná doba si vyžaduje vysoké pokrytie internetom, ktoré dosiahneme využitím WiFi pripojenia (bezdrôtového pripojenia na sieť). Zabezpečíme vám kvalitný WiFi systém dosahujúci vysokú rýchlosť a , maximálne pokrytie. Správa WiFi systému je dôležitá najmä z dôvodu, že s pribúdajúcim počtom týchto zariadení dochádza k ich vzájomnému narúšaniu.

Správnym nastavením vieme „odladiť“ jednotlivé Wifi komponenty tak, aby sme minimalizovali rušivé vplyvy na daný WiFi systém. Tým zabezpečíme čo najstabilnejšiu funkčnosť vášho WiFi  pripojenia.

Správa serverov a počítačových staníc

Operačný systém, aplikácie a antivírusové programy je potrebné neustále udržiavať v aktuálnom stave. Spoločnosť Varro s.r.o. sa postará o kontinuálne opatrenia akými sú inštalácia aktualizácií, service packu (opravného balíka pre opravu sofwaru), aktualizáciou antivírusových databáz. Zabezpečíme zálohovanie systémov, akými sú firemné dáta, databázy, systémové nastavenia tak, aby v prípade výpadku alebo zlyhania hardwaru bola ich obnova čo najrýchlejšia. Aktualizovaný a zálohovaný systém zabezpečí stabilnú a dlhodobú prevádzku celého informačného systému.

Monitoring

Veľmi dôležitý je správne nastavený a udržiavaný monitorovací systém, ktorý zabezpečuje neustálu informovanosť o stave informačného systému. Vďaka monitorovacím systémom vieme veľmi jednoducho predvídať a predchádzať neželaným výpadkom informačného systému.

NENAŠLI STE NIEČO PRE VAŠE IT?

Neváhajte a zavolajte nám, určite Vám pomôžeme ...

0902 702 484